Onze Advocaten

C.G.J. van Oppen

Opleiding

Na een carrière in de marketing en de reiswereld heeft mr. Van Oppen een rechtenstudie gevolgd aan de UVA te Amsterdam. De mens staat volledig centraal in de wijze waarop mr. Van Oppen het recht benaderd. Daarnaast is door zijn ervaring het zakelijk aspect van een rechtsprobleem iets, dat niet uit het oog wordt verloren. De wet en enige creativiteit binnen de wet kunnen vaak verrassende oplossingen bieden.

Rechtsgebieden

Arbeidsrecht (zowel voor werkgever als voor werknemer), Jeugdrecht (waaronder ook OTS en UHP), Personen en familierecht (echtscheidingen, alimentatiekwesties e.d.), Strafrecht, Contracten en Verbintenissenrecht, Consumentenrecht, Bestuursrecht, Insolventierecht (waaronder WSNP) zijn onder meer terreinen, waarop mr. Van Oppen een grote expertise heeft.

S. Guman

Opleiding

Een rechtenstudie werd aan de VU te Amsterdam positief beëindigd om direct daarna in de advocatuur te gaan werken.

Rechtsgebieden

Vanuit een aanvankelijk brede civiele praktijk heb ik me ontwikkeld in de richting van het familierecht en het strafrecht. Aangezien ik ook maatschappelijk betrokken wil zijn en blijven, ben ik voor een deel actief als advocaat voor vreemdelingen. Vele mensen hebben vele problemen en ik vind het mijn taak ze daarbij behulpzaam te zijn. Incassoprocedures, huurkwesties, problemen met de sociale zekerheid om slechts een paar gebieden te benoemen.

J. van Oppen - Chan